Gebruikersvoorwaarden, privacy verklaring en disclaimer


Privacy verklaring

Privacy is een belangrijk onderwerp op internet. Flowzo respecteert de privacy van haar bezoekers en deelnemers. In deze privacy verklaring wordt beschreven hoe Flowzo omgaat met jouw gegevens.

Persoonlijke informatie 

  • Gebruikersnaam
  • Geboortenaam
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • IP-adres

Bij het aanmelden voor een free account worden enkele persoonlijke gegevens gevraagd. We vragen je naam, emailadres en geboortedatum. Het emailadres wordt gebruikt om je een bevestiging te sturen met daarin je gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast ontvang je maandelijks je persoonlijke flow in je mailbox en sporadisch (max 6 keer jaar) een nieuwsbrief. Je naam en geboortedatum worden gebruikt om je persoonlijke blauwdruk, flow en groei te tonen. De berekeningen die hiervoor worden gemaakt, worden niet opgeslagen en er worden geen besluiten op genomen.

Je IP-adres wordt gebruikt om demografische gegevens te verzamelen en om algemene bezoek tendensen te meten. Je IP-adres wordt ook gebruikt als ondersteuning voor het oplossen van technische problemen. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht, verhandeld en/of verspreid.

Cookies
Cookies zijn kleine tekst bestandjes die door veel sites worden gebruikt om informatie te sturen of op te slaan tussen de website en de computer die je gebruikt om toegang te krijgen tot de site. Deze cookies worden opgeslagen in een speciale map in je temporary internet files. Ook Flowzo gebruikt cookies in delen van de website.

Google Analytics
Om webstatistieken bij te houden, gebruikt Flowzo een Google Analytics. Wij hebben daarvoor een bewerkersovereenkomst met Google  gesloten. Om ons aan de AVG te houden en privacy voor ons erg belangrijk is, wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en zijn alle opties voor het delen van gegevens met Google uitgezet. Wil je nog meer privacy, dan kun je ervoor kiezen om de cookie die Google Analytics nodig heeft om gegevens te verzamelen, uit te zetten via onderstaande link.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website

Disclaimer
De inhoud van Flowzo is gebaseerd op kennis van universele principes, natuurlijke geometrie, numerologie en chakraleer. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg en aandacht is samengesteld, garandeert Flowzo niet dat deze kennis correct, accuraat, punctueel of anderszins betrouwbaar is. Flowzo is derhalve niet verantwoordelijk voor enige schade die jij of je onderneming zou kunnen lijden door het gebruik van Flowzo.

Geautomatiseerde besluitvorming
Flowzo neemt geen besluit op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flowzo) tussen zit.

Lidmaatschap
Lidmaatschap aan Flowzo wordt verleend naar inzicht en beleid van de webmaster. Een deelnemer kan door de webmaster worden uitgesloten zonder bericht op elk moment voor elke reden. Deze uitsluiting kan tijdelijk of definitief zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jouw geboortenaam, geboortedatum en e-mailadres worden bewaard zolang de dienstverlening loopt.
IP-adressen worden zolang de dienstverlening loopt bewaard.
Als een wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dan geldt deze.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens
Flowzo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Flowzo maakt backups van de website die in een beveiligde omgeving worden opgeslagen.

Vestiginggegevens:
Flowzo.nl
Rietweg 84
8219 PV Lelystad

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Indien je je gegevens wil opvragen, corrigeren of laten verwijderen kun je een bericht sturen naar support@flowzo.nl of een brief sturen naar ons postadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Flowzo wijst erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact
Als je vragen hebt naar aanleiding van deze privacy verklaring, disclaimer, de informatie op deze site of je ervaringen op deze website dan kan je ons een bericht sturen op support@flowzo.nl.

Scroll naar boven